Medicue Behandlerportal
Om du er helsepersonell og har et helsepersonnummer (HPR-nummer), så benytt dette. Om du ikke har et helsepersonnummer, så kan du logge inn med ditt brukernavn (e-postadresse) og passord.